IF ANSVARSFÖRSÄKRING

Vi är ansvarsförsäkrade via IF Skadeförsäkring upp till 3 000 000 kronor.