Våra hantverkare har alla behörigheter och certifikat som behövs för att genomföra renoveringar och tillbyggnationer hemma hos dig. Här ser exempel på behörigheter som vi måste ha för att få utföra godkända entreprenader:

  • Byggkeramikråd
  • Elsäkerhetsverket
  • Plattsättningsentreprenörers Riksförening

Tillsammans med en ansvarsförsäkring hos IF Skadeförsäkring, gör våra behörigheter och certifikat att du som kund kan känna dig trygg med att alla arbeten utförs helt enligt gällande branschregler – inklusive full dokumentation.

 

BEHÖRIGHETER

BYGGKERAMIKRÅDET

Vi är anslutna till Byggkeramikrådet (BKR), vilket säkerställer att alla arbeten utförs fackmässigt enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV).

ELSÄKERHETSVERKET

Elsäkerhetsverket är den myndighet som är ansvarig för tekniska säkerhetsfrågor inom elområdet.

SÄKERVATTEN

Vi utför alla vvs-installationer enligt Säkervatten.

PLATTSÄTTNINGS ENTREPRENÖRERS RIKSFÖRENING

PER, Plattsättningsentreprenörers Riksförening utvecklar tekniskt bra lösningar inom plattsättningsområdet.

IF ANSVARSFÖRSÄKRING

Vi är ansvarsförsäkrade via IF Skadeförsäkring upp till 3 000 000 kronor.